برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1391 100 1

Liberal Arts

/ˈlɪbərəlˈɑːrts/ /ˈlɪbərəlɑːts/

معنی: علوم انسانی، علوم سبعه
معانی دیگر: (در اصل) هفت موضوع درسی که در آموزش کلاسیک و دوران رنسانس مورد تاکید بود، در قرون وسطی علوم سبعه

بررسی کلمه Liberal Arts

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: the subjects that make up a college degree program, such as literature, history, and philosophy, that emphasize the development of cultural awareness and critical skills rather than practical training for a career or profession.
مشابه: humanity

واژه Liberal Arts در جمله های نمونه

1. Perhaps the present concern with the values of liberal arts education portends an intellectual anemia.
[ترجمه ترگمان]شاید نگرانی کنونی با ارزش‌های تحصیل هنرهای لیبرال باعث کم‌خونی ذهنی شود
[ترجمه گوگل]شاید نگرانی در حال حاضر با ارزش آموزش های هنر لیبرال، کم خونی فکری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The setting is a Vermont liberal arts college where Sarah Matthews is dean of students.
[ترجمه ترگمان]این مجموعه از کالج هنرهای آزاد ورمونت است که در آن سارا متیوز، رئیس دانش آموزان است
[ترجمه گوگل]این مجموعه کالج هنرهای تجسمی ورمونت است که سارا متیوز دانشجوی رشته های تحصیلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By organizing computer training for liberal arts students generally, significant economies of scale can be achieved.
[ترجمه ترگمان]با سازماندهی آموزش کامپیوتر برای دانشجویان علوم لیبرال به طور کلی، اقتصادهای بزرگ مقیاس را می توان به دست آورد
[ترجمه گوگل]با برگزاری آموزش های کامپیوتری برای دانشجویان هنرهای آزاد، می توان اقتصاد قابل توجهی از مقیاس را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were ...

مترادف Liberal Arts

علوم انسانی (اسم)
humanism , humanities , liberal arts
علوم سبعه (اسم)
liberal arts

معنی کلمه Liberal Arts به انگلیسی

liberal arts
• general title for studies in many areas (such as the arts, natural sciences, social sciences, and humanities)

Liberal Arts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی حسینی نژاد
علوم مقدماتی
سجاد صالحی
علوم انسانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی liberal arts
کلمه : liberal arts
املای فارسی : لیبرال آرتس
اشتباه تایپی : مهذثقشم شقفس
عکس liberal arts : در گوگل

آیا معنی Liberal Arts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )