برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1426 100 1

Less than

واژه Less than در جمله های نمونه

1. The victory was nothing less than a miracle.
[ترجمه M.A] پیروزی چیزی کمتر از یک معجزه نبود
|
[ترجمه ترگمان]پیروزی کم‌تر از یک معجزه نبود
[ترجمه گوگل]پیروزی چیزی جز یک معجزه نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He won no less than £5000 in the lottery.
[ترجمه ترگمان]او کم‌تر از ۵۰۰۰ پوند در لاتاری برنده شد
[ترجمه گوگل]او در قرعه کشی نه کمتر از 5000 پوند کسب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bob's tickets cost much less than ours - I think we've been ripped off.
[ترجمه ترگمان]بلیط باب خیلی کم‌تر از مال ما هزینه دارد - فکر می‌کنم از هم جدا شده‌ایم
[ترجمه گوگل]بلیط های باب بسیار ارزان تر از ماست - من فکر می کنم ما خراب شده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nurses refused to accept a pay settlement le ...

معنی Less than در دیکشنری تخصصی

less than
[کامپیوتر] کمتر از .
[ریاضیات] کوچکتر از
[ریاضیات] کوچکتر مساوی
[حسابداری] محدویت از نوع کوچکتر یا مساوی

معنی کلمه Less than به انگلیسی

less than
• lesser than, to a smaller extent than, downwards from
less than required
• not enough, not as much as was needed
nothing less than
• only, no less than

Less than را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ros
کمتر از
Over :بیشتر از
mohammad
Not more than

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Less than مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )