برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

kermis


جشن وعیدسالیانه اى که درهلندوبلژیک بادادن نمایش وفریادهاى... میکنند

بررسی کلمه kermis

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the Netherlands and Belgium, an outdoor fair or carnival.

(2) تعریف: any similar event, usu. held for charitable or fund-raising purposes.

معنی عبارات مرتبط با kermis به فارسی

(هلند و بلژیک) جمعه بازار یا کارناوال

معنی کلمه kermis به انگلیسی

kermis
• kermess, kirmess, annual country fair that was held in the netherlands and belgium and in north germany; fundraising fair

kermis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی kermis

کلمه : kermis
املای فارسی : کرمیس
اشتباه تایپی : نثقئهس
عکس kermis : در گوگل

آیا معنی kermis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )