برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

kachin

واژه kachin در جمله های نمونه

1. If the Shan and Kachin had come, we might have got somewhere.
[ترجمه ترگمان]اگر the و Kachin به اینجا آمده بودند، ممکن بود جایی گیر بیافتیم
[ترجمه گوگل]اگر شان و کچین آمد، ممکن است جایی داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. According to the Kachin News Group, the Burmese Army is still operating offensives in Kachin State with fighting occurring on a daily basis.
[ترجمه ترگمان]طبق گزارش گروه خبری kachin، ارتش برمه هنوز حملاتی را در کشور kachin انجام می‌دهد که هر روز با آن مبارزه می‌کند
[ترجمه گوگل]طبق گزارش Kachin News Group، ارتش برمه همچنان در حال مبارزه با هر نوع خشونت آمیز در ایالت کچین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Anti-BGF program groups are: the UWSA, the MNDAA, Kachin Independent Army (KIA), Shan State Army (SSA) 'North''s First Brigade, the Kayan New Land Party (KNLP) and New Mon State Party (NMSP).
[ترجمه ترگمان]گروه‌های ضد - عبارتند از: the، MNDAA، ارتش مستقل kachin (KIA)، ارتش ملی شان (SSA)، حزب سرزمین جدید Kayan (KNLP)و حزب دموکرات نیویورک (NMSP)
[ترجمه گوگل]گروه های ضد بغداد عبارتند از: UWSA، MNDAA، ارتش مستقل Kachin (KIA)، ارتش سرخ شان (SSA)، تیپ شمالی شمالی، حزب زمین جدید کیان (KNLP) و حزب New Mon State (NMSP)
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه kachin به انگلیسی

kachin
• member of a people that live in northern burma (myanmar) and adjoining regions of china and india
• language spoken in northernmost burma (myanmar) and adjoining regions of china and india

kachin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی kachin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )