برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Kosta Khetagurov

Kosta Khetagurov را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول امینی
کستا ختاگوروف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Kosta Khetagurov مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )