برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

Jointed Plain Concrete Pavement | JPCP | JPCP

معنی Jointed Plain Concrete Pavement | JPCP | JPCP در دیکشنری تخصصی

Jointed Plain Concrete Pavement | JPCP | JPCP
[زمین شناسی] روسازی بتنی درزدار (JPCP)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Jointed Plain Concrete Pavement | JPCP | JPCP مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )