برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
its - about - to - go
شبکه مترجمین ایران

its about to go

its about to go را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
داره شروع میشه
آنا هیتا
در شُرف رفتن
امید امیدی
چیزی به شروع نمانده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی its about to go مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )