برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1408 100 1

innocent misrepresentation

معنی innocent misrepresentation در دیکشنری تخصصی

innocent misrepresentation
[حقوق] قلب واقعیت غیر عمدی

innocent misrepresentation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا حامی
تدلیس بدون سوء نیت (حقوق)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی innocent misrepresentation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )