برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

indicate

/ˈɪndəˌket/ /ˈɪndɪkeɪt/

معنی: نشان دادن، نمایان ساختن، حاکی بودن، اشاره کردن بر
معانی دیگر: اشاره کردن، حاکی بودن از، نشانه بودن، دلالت کردن بر، مشعر بودن، بیان کردن، ایجاب کردن، ضروری ساختن، (پزشکی) تجویز کردن، به طور مجمل بیان کردن، خاطر نشان کردن

بررسی کلمه indicate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: indicates, indicating, indicated
(1) تعریف: to show or point out.
مترادف: designate, point out, show
مشابه: denote, evince, manifest, mean, name, point, register

- The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
[ترجمه علیرضا رحمتی] افسر پلیس از او (مونث)درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .
|
[ترجمه Rezvaneh] افسر پلیس از او خواست که مردی را که فکر می کرد مهاجم است را شناسایی کند.
|
[ترجمه ترگمان] افسر پلیس از او خواست تا مردی را که فکر می‌کرد مهاجم است را نشان دهد
[ترجمه گوگل] افسر پلیس از او خواست تا نشان دهد که مردی که فکر می کرد مهاجم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The results of the study indicate that their hypothesis was correct.
...

واژه indicate در جمله های نمونه

1. indicate your position on this map
روی این نقشه جای خود را مشخص کنید.

2. to indicate guidlines for action
رهنمودهای کار را بیان کردن

3. recent polls indicate that he will not be elected
نظر سنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که او انتخاب نخواهد شد.

4. the scientists' conflicting findings indicate further research
یافته‌های متغایر دانشمندان،ضرورت پژوهش بیشتر را نشان می‌دهد.

5. Reports from the area indicate that it was a bloodless coup.
[ترجمه ترگمان]گزارش‌های منطقه حاکی از آن است که این یک کودتای بدون خونریزی بوده‌است
[ترجمه گوگل]گزارش ها از منطقه نشان می دهد که این کودتای خونین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Wilcox jerked his head to indicate that they should move on.
[ترجمه ترگمان]استفان سرش را تکان داد تا نشان دهد که باید حرکت کنند
[ترجمه گوگل]ویلکاکس سرش را تکان داد و نشان داد که باید حرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Indicate whether the following statements are true or false .
[ترجمه تر ...

مترادف indicate

نشان دادن (فعل)
introduce , point , display , represent , run , illustrate , show , index , demonstrate , evince , exert , register , indicate
نمایان ساختن (فعل)
detect , indicate
حاکی بودن (فعل)
indicate , portend
اشاره کردن بر (فعل)
suggest , infer , indicate

معنی عبارات مرتبط با indicate به فارسی

اشاره برخلاف داشتن ,راه علاجراجوردیگرنشان دادن

معنی indicate در دیکشنری تخصصی

[نساجی] علامت - اشاره
[ریاضیات] مجموعه ی زیرنویس خانواده، نشان دادن، مشخص کردن، ذکر کردن، اشاره کردن

معنی کلمه indicate به انگلیسی

indicate
• show; point out; mark, signify; imply; exhibit, reveal; suggest
• if something indicates a fact or situation, it shows that it exists.
• if you indicate a fact, you mention it in a rather indirect way.
• if you indicate something to someone, you point to it.
• when a driver indicates, flashing lights on the car show which way he or she is going to turn.
indicate assent
• show agreement
indicate the road
• point the way on the road, show which road to take

indicate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Daniel
نشان دادن
هومان
تعیین کردن
Mr.x
اشاره کردن
میلاد علی پور
گفتن، اظهار داشتن
طاها تمسکی
نشان دادن ، مدرک بر علیه چیزی ، ثابت کردن
donya
نشان دادن
حسن
مبیّن/مثال:حرف شما مبین این نکته است که....indicate
طاها تمسکی
نشان دادن ، مسجل کردن ، قبولاندن
محدثه فرومدی
تبیین (کردن)، حکایت داشتن از
leila
چراغ راهنما زدن : indicate
جواد علی اکبروند
دال بر _ دلالت
ملیحه نخلی
خسیس .متضاد generous
میلاد علی پور
گفتن، اعلام کردن
Helena
معنی: نشان دادن، نمایان ساختن، حاکی بودن، اشاره کردن بر😍😍
حامد کدخدائی
Indicate your location in map
پویا محمودی
بیانگر
نشانگر
soniya
means : show or make clear
for example: indicate your location in map
💜thank you 💜
مجید خالقی
دلالت داشتن
Nana
در pre 2 نشان دادن معنی میده
میرحسین سیاوشی خیابانی
حکایت از ........... داشتن
محمد حاتمی نژاد
نشان دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی indicate

کلمه : indicate
املای فارسی : ایندیکت
اشتباه تایپی : هدیهزشفث
عکس indicate : در گوگل

آیا معنی indicate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )