برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1469 100 1

in a hurry


با عجله، با شتاب، به سرعت، در شتاب، در عجله، به اسانی، بزودی

بررسی کلمه in a hurry

عبارت ( phrase )
• : تعریف: needing to move quickly to do something.

- I can't talk now. I'm in a hurry.
[ترجمه ترگمان] الان نمی‌تونم حرف بزنم عجله دارم
[ترجمه گوگل] من نمی توانم حرف بزنم عجله دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه in a hurry در جمله های نمونه

1. They who live in a worryInvite death in a hurry.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها که با عجله در یک مرگ خوار زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]کسانی که در یک عجله نگران کننده زندگی می کنند، عجله دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nothing is ever done in a hurry.
[ترجمه ترگمان]هیچ کاری با عجله انجام نمی‌شود
[ترجمه گوگل]هیچوقت عجله نداشته باشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm in a hurry, so come to the point.
[ترجمه ترگمان]عجله دارم، پس بیا سر اصل مطلب
[ترجمه گوگل]من عجله دارم، بنابراین به نقطه ای می رسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We left in a hurry and I must have left my keys behind.
[ترجمه ترگمان]عجله داشتیم و باید کلیدهام رو جا گذاشته باشم
[ترجمه گوگل]ما عجله کردیم و باید کلید های خود را پشت سر گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه in a hurry به انگلیسی

in a hurry
• in a rush; hastily, quickly

in a hurry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Player
با عجله
Syn . in a rush
A
in a hurry=very fast
Z
دستپاچه،شتابزده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in a hurry
کلمه : in a hurry
املای فارسی : این ا هورری
اشتباه تایپی : هد ش اعققغ
عکس in a hurry : در گوگل

آیا معنی in a hurry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران