برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1388 100 1

It's a piece of cake

معنی کلمه It's a piece of cake به انگلیسی

it's a piece of cake
• (slang) it is very easy (e.g.: "my friend said that the test was hard but i found it was a piece of cake")

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
مثل آب خوردن
Z
او کار ، مثل آب خوردن راحت و بی دردسر است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی It's a piece of cake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )