برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1460 100 1

Inventiveness


قوه اختراع، هوش اختراع

واژه Inventiveness در جمله های نمونه

1. his stories show a surprising poverty of imagination and inventiveness
داستان‌هایش حاکی از این است که او به طور تعجب‌آوری فاقد قوه تخیل و ابتکار است.

2. France play with more flair and inventiveness, whereas England are a more disciplined side.
[ترجمه ترگمان]فرانسه با استعداد و inventiveness بیشتر بازی می‌کند، در حالی که انگلستان جنبه more دارد
[ترجمه گوگل]فرانسه با شادی و نوآوری بیشتری بازی می کند، در حالی که انگلستان یک رشته بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He has surprised us before with his inventiveness.
[ترجمه ترگمان]پیش از این که با inventiveness حرف بزند، ما را غافلگیر کرده‌است
[ترجمه گوگل]او پیش از اختراع خود ما را غافلگیر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was a grotesque inventiveness, a deliberate eccentricity in the idea of the cuckoo clock that Melanie had never encountered.
[ترجمه ترگمان]رفتار عجیب و غریب و غریبی در تصور ساعت فاخته که ملانی هرگز با آن مواجه نشده بود، عجیب و غریب بود
[ترجمه گوگل]یک نوآوری غریبانه، یک غرورآفرینی عمدی در ایده ساعت بافتی که ملانی هرگز با آن مواجه نشده بود، وجود داشت
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Inventiveness به انگلیسی

inventiveness
• imaginativeness; creativeness; skill of inventing or creating

Inventiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس كاراوند
نوآوري- خلاقيت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inventiveness
کلمه : inventiveness
املای فارسی : اینونتیونس
اشتباه تایپی : هدرثدفهرثدثسس
عکس inventiveness : در گوگل

آیا معنی Inventiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران