برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

Intake Works

معنی Intake Works در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] سازه آبگیر دهانه ورودی
[زمین شناسی] سازه های آبگیر ، سازه های فرادست سازه های هیدرولیکی ساخته و نصب شده در سوی فرادست تونل و یا کانال انحراف (ویا تونل یا کانال آب بر) برای کنترل دبی جریان و جلوگیری از ورود آشغال ، لای ، خرده سنگ و یخ در تونل یا کانال انحراف (ویا تونل یا کانال آببر)

Intake Works را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Intake Works مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )