برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Identification of competency requirements

Identification of competency requirements را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
تعیین الزامات شایستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Identification of competency requirements مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )