برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

hurry up

/ˈhɜri ʌp/ /ˈhʌri ʌp/

معنی: عجله کردن
معانی دیگر: برشتاب (کسی) افزودن، تند کردن (کار کسی را)، شتابان کردن، شتاب کنید، زود باشید

بررسی کلمه hurry up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to go faster.

- Hurry up or you'll be late.
[ترجمه محمد] عجله کنین یا دیر نکنید
|
[ترجمه نزهت م] عجله کنید وگرنه دیر می رسید
|
[ترجمه آرین] عجله کن وگرنه دیر می رسی.
|
[ترجمه رضا] عجله کن یا دیر میشه
|
[ترجمه میثم نبی پور] عجله کن وگرنه دیرت میشه.|
...

واژه hurry up در جمله های نمونه

1. Hurry up, or you won't keep up with them.
[ترجمه ترگمان]عجله کن، وگرنه با آن‌ها نخواهی ماند
[ترجمه گوگل]عجله کنید، یا با آنها همخوانی نداشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hurry up, you're late for your call. You've been knocked on!
[ترجمه ترگمان]عجله کن، دیر کردی که زنگ زدی کتک خوردی!
[ترجمه گوگل]عجله کن، شما برای تماس خود دیر می کنید شما در مورد ضربه زده اید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hurry up! We're waiting to go.
[ترجمه ترگمان]! عجله کن منتظریم که بریم
[ترجمه گوگل]عجله کن! منتظر رفتن هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hurry up! Or we'll be late getting to the station.
[ترجمه ترگمان]! عجله کن وگرنه دیر می‌رسیم به ایستگاه
[ترجمه گوگل]عجله کن! یا دیر می شود به ایستگاه می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف hurry up

عجله کردن (فعل)
hotfoot , hie , hurry , hasten , haste , hurry up

معنی کلمه hurry up به انگلیسی

hurry up
• go faster, make haste

hurry up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
بدو
saourah
سریع باش
M.K
عجله کن ، زود باش
حسن
جون بِکن. دِیاالله. دل دل نکن. تکون بخور.
محمدحسین
عجله کن وگر نه دیر میرسی.
Abnormal
عجله کن/ زود باش/بجنب/دست بجنبون
Montt
Shake a leg
Figure
عجله کن
عجله نکن چی میشه
شکیلا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hurry up

کلمه : hurry up
املای فارسی : هورری آاپ
اشتباه تایپی : اعققغ عح
عکس hurry up : در گوگل

آیا معنی hurry up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )