برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

hang out with

معنی کلمه hang out with به انگلیسی

hang out with
• sped time together with, pass the time with, associate with

hang out with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Rashin
وقت گذرانی کردن با
MitraWesley
بیرون رفتن با
Masi
با کسی پریدن و دم خور بودن
گلی افجه
با هم زندگی کردن و وقت گذراندن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hang out with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )