برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hail fellow well met


معاشرتی و مهربان (به ویژه به طور سطحی)

hail fellow well met را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کسری بردبار
خوش‌مشرب‌بازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hail fellow well met

کلمه : hail fellow well met
املای فارسی : هایل فلو ول متر
اشتباه تایپی : اشهم بثممخص صثمم ئثف
عکس hail fellow well met : در گوگل

آیا معنی hail fellow well met مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )