برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

Hematologist

واژه Hematologist در جمله های نمونه

1. But John Hess, a hematologist at the University of Maryland School of Medicine in Baltimore and the former head of the U. S. Army's blood product development program, isn't sanguine.
[ترجمه ترگمان]اما جان هس، hematologist در دانشکده پزشکی مریلند در بالتیمور و رئیس سابق ایالات‌متحده اس برنامه توسعه محصول خون ارتش، خوش‌بین نیست
[ترجمه گوگل]اما جان هاس، یک هماتولوژیست در دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند در بالتیمور و رئیس سابق برنامه توسعه خون ارتش ایالات متحده، سرپایی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "This [study] is extremely important, " says hematologist Alex Felice of the University of Malta and Mater Dei Hospital, who has studied the genetics of a related blood disorder.
[ترجمه ترگمان]hematologist Felice of از دانشگاه مالت و Mater Dei که ژنتیک یک اختلال خون مرتبط را مطالعه کرده‌است می‌گوید: \" این مطالعه بسیار مهم است \"
[ترجمه گوگل]الکس فلیس، هماتولوژی دانشگاه مالتا و بیمارستان مادر دای، که ژنتیک یک بیماری مرتبط با خون را مطالعه کرده است، می گوید: 'این مطالعه بسیار مهم است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your symptoms may first prompt you to see your family doctor or a general practitioner. However, you may then be referred to a doctor who specializes in blood disorders (hematologist).
[ترجمه ترگمان]علائم شما ممکن ...

معنی کلمه Hematologist به انگلیسی

hematologist
• expert in hematology, one who engages in the scientific study of the blood

Hematologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
متخصص خون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Hematologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )