برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

get up

/ˈɡetˈəp/ /ɡetʌp/

معنی: خاستن، برخاستن، بلند شدن، درست شدن، پاگردیدن
معانی دیگر: 1- برخاستن، پاشدن، بلند شدن (از صندلی یا بستر) 2- به هم جور کردن، انشا کردن، سازمان دادن، برخاست طرز، ترکیب، شکل

بررسی کلمه get up

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to stand up or sit up.
مشابه: arise

- He got up from the sofa and left.
[ترجمه ه] او(مذکر) از روی مبل بلند شد و رفت
|
[ترجمه ترگمان] از روی نیمکت برخاست و رفت
[ترجمه گوگل] او از مبل رفت و رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to rise from bed.
مشابه: arise, awake, awaken

- I'll get up early tomorrow.
[ترجمه ارسلان] من فردا زود بلند خواهم شد
|
[ترجمه ام البنین] من فردا زود بیدار خواهم شد|
...

واژه get up در جمله های نمونه

1. If you lie down with dogs, you will get up with fleas.
[ترجمه sahar] اگر باسگ ها دراز بکشی،کک میزنی
|
[ترجمه ترگمان]اگر با سگ‌ها به زمین دراز بکشی، با کک بیدار می‌شوی
[ترجمه گوگل]اگر با سگ ها دراز بکشید، کک می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you get up early, try not to disturb everyone else.
[ترجمه ترگمان]اگر زود بیدار شدید، سعی کنید که مزاحم دیگران نشوید
[ترجمه گوگل]اگر به زودی بیدار شوید، سعی نکنید دیگران را نگران کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Failure is not falling down, but refusing to get up.
[ترجمه ترگمان]شکست در حال سقوط نیست، اما از بلند شدن خودداری می‌کند
[ترجمه گوگل]شکست نمی افتد، اما امتناع می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It doesn't make any sense to get up so early.
...

مترادف get up

خاستن (فعل)
rise , appear , get up
برخاستن (فعل)
up , step up , rise , uprise , arise , get up , levitate
بلند شدن (فعل)
rise , arise , get up , levitate , ascend , mount , upheave , louden , uprear
درست شدن (فعل)
right , get up
پاگردیدن (فعل)
get up

معنی عبارات مرتبط با get up به فارسی

(عامیانه) پرخاشگری کردن، براق شدن
از دنده ی چپ بلند شدن، بدخلقی کردن، زودرنج و زودخشم بودن
(انگلیس - عامیانه) موی دماغ کسی شدن، مزاحم شدن

معنی کلمه get up به انگلیسی

get up
• get out of bed, wake up, stand up
• a get-up is a strange or unusual set of clothes; an informal word.
get up and go
• vigor, energy
get up on the wrong side
• wake up in a bad mood
get up on the wrong side of the bed
• get up ill-tempered, awaken with a bad attitude
time to get up
• time to rise, time to awaken, time to get out of bed

get up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Homa
مترادف outfit،به معنای تیپ و لباس پوشیدن
ایمان حجتی
get up به معنی بلند شدن از رختخواب یا محل خواب است و با wake up فرق دارد. wake up یعنی لحظه ای که چشمان فرد باز میشود (باز شدن چشمان فرد پس از خوابیدن)
I woke up at 6:00 but i got up at 6:30 because i didn't have anything to do
ساعت 6 از خواب بیدار شدم ولی ساعت 6 و نیم از رختخواب بلند شدم چون کاری نداشتم انجام بدهم.
مصطفا
لباس پوشیدن
b
بیدار شدن از خواب
sahar
بیدارشدن
Bita
بلند شدن
آراز فرشباف
بیدار شدن
آراز فرشباف
بر پا ایستادن
حدیث ایران
بلند شدن- به پا خاستن
فریحا
بلندشدن-بیدار شدن
Mana_fzl
برخاستن
Hamid
بلند شدن
مسعود طلایی
بالا رفتن
The cat get up the tree
مجید شیخ ویسی
انجام دادن کاری که نباید انجام دهید، خطا کردن
٠٠٠
٠٠٠٠٠(صبح زود)٠٠٠٠٠
براي مثال در جمله :
.On sunday , I going to get up early
يكشنبه من زود بيدار خواهم شد.
S.M
بالا رفتن
Washington get up to about 32 Celsius.
محمد رضا
در جایی به معنی رفتن
مثال:
I 'd really love to get up to Boston for a couple of days
...
بلند شدن
هستی
بیدار شدن از خواب
جانو میا
بلن شدن
یوسف
بر پا کردن. مثل برپا کردن کنسرت
Gamer
Get up بیشتر برای وقتی است که میخواهیم یکی را وادار به بلند شدن بکنیم و برای بیدار کردن کسی که مثلا صبح زود برای کاری یا رفتن به مدرسه بیدار کنیم و....
نرگس برکی
تو دمای هوا,برا افزایش دما it gets up 20C به معنی رسیدن,بالا رفتن هستش
هدایت
برخاستن
sportwoman
leave sleeping
omulbanin
برخاستن،بلند شدن یا بیدار شدن
tinabailari
it was raining when I got up
وقتی از خواب بیدار شدم داشت باران میبارید
🌡🌡
Leila
رسیدن
We got up to page 56 in the last lesson
Ss
بیدار شدن
ملیکا رضاوند
سوار شدن
ریحانه
get up=بلند شدن،برخاستن
متخصص زبان
برخاستن
متخصص زبان(جناب آقای تاری زاده)
یعنی از جا بلند شدن یا برخواستن
Sn
بلند شدن از بستر (تخت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی get up

کلمه : get up
املای فارسی : گات آاپ
اشتباه تایپی : لثف عح
عکس get up : در گوگل

آیا معنی get up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )