برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1354 100 1

get away with


(خودمانی) جان سالم به در بردن، گیرنیفتادن، قسر در رفتن

بررسی کلمه get away with

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to do without being noticed, caught, or punished.

- He almost got away with his crime, but new evidence brought about his conviction.
[ترجمه خالد] او بیشتر اوقات جرمهاش رو مخفی می کرد(کسی متوجه جرمهاش نمیشد) ولی شواهد جدید گناهکاریش رو آشکار کرد
|
[ترجمه م] او اغلب از زیر جرم هاش قصر در می رفت اما حالا مدارک جدیدی درمورد محکومیت او مطرح شده
|
[ترجمه ترگمان] او تقریبا با جنایت خود فرار کرد، اما مدارک جدیدی در مورد محکومیت او مطرح شد
[ترجمه گوگل] او تقریبا با جرمش کنار رفت، اما شواهد جدید حاکی از اعتقادش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Somehow she always gets away with cheating on her tests.
[ترجمه نسرین] به هر حال او همیشه با تقلب از امتحاناتش قسر در میره
...

واژه get away with در جمله های نمونه

1. They shouldn't be allowed to get away with it.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها نباید اجازه بدهند با آن فرار کنند
[ترجمه گوگل]آنها نباید اجازه دهند که با آن کنار بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The amazing thing is, he really believes he'll get away with it.
[ترجمه ترگمان]نکته جالب این است که او واقعا فکر می‌کند با این موضوع کنار می‌اید
[ترجمه گوگل]چیز شگفت انگیز این است که او واقعا معتقد است که با آن روبرو خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can't get away with anything in her class-she has eyes in the back of her head.
[ترجمه ترگمان]تو نمی‌تونی با هر چیزی که تو کلاسش بود قسر در بری
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید چیزی را در کلاس خود از دست بدهید - او در پشت سرش چشم دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you cheat in the exam you'll never get away with it.
[ترجمه ترگمان]اگر در امتحان تقلب کنی هرگز نمی‌توانی با آن فرار کنی
[ترجمه گوگل]اگر در امتحان تقلب کنید، هرگز از آن دور نخواهید ش ...

معنی عبارات مرتبط با get away with به فارسی

(خودمانی) خلاف کردن و تنبیه نشدن، خودسرانه عمل کردن

معنی کلمه get away with به انگلیسی

get away with murder
• (slang) not receiving a punishment for doing something against the law

get away with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگار
جان سالم به در بردن از (تنبیه). قسر در رفتن
محمد خ1
do something successfully even though it is not the best way of doing it
Afarin.
Do something against the rule and still be ok
افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
علاوه بر معنی ذکر شده توسط خانم نگار، معنی زیر هم می‌دهد:
انجام موفقیت‌آمیز کاری باوجود دانستن اینکه بهترین روش برای انجامش نبوده است.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/get-away-with-sth
Pouria
از زیر تنبیه و جریمه در رفتن
شبنم اقبال زاده
گلیم خود را از آب کشیدن
هلیا
فرار کردن از تنبیه
رامتین
Get away with اصطلاح میباشد.
معنی: فرار از مهلکه ،قسر در رفتن از چیزی
سوري
پيچوندن
حامد
1. با دزدیدن چیزی فرار کردن steal sth and escape with it
2. قسر در رفتن از جرم فرار از جرم to do sth wrong and not be punished for it
3. مجازات نسبتا سبک تری دریافت کردن to recieve a relatively light punishment
4. to manage with less of sth than you might expect to need
OXFORD ADVANCED LEARNER'S DIC
Donya Babaali
To accept unpleasant behavior or an unpleasant situation even though you do not like it.
Ex: her son is so horrible. I don't know how she puts up with him

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get away with
کلمه : get away with
املای فارسی : گات آاوای وید
اشتباه تایپی : لثف شصشغ صهفا
عکس get away with : در گوگل

آیا معنی get away with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )