برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

Grounding component

معنی Grounding component در دیکشنری تخصصی

[نساجی] جزء زمینه - کوپله

Grounding component را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Grounding component مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )