برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

for a second

معنی کلمه for a second به انگلیسی

for a second
• for a brief moment, lasting for an instant

for a second را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
برای چند لحظه !

.Could you guys close your eyes for a second
بچه ها میتونید برای چند لحظه چشاتون رو ببندید!


خلاصه ترش میشه :
For a sec
فُر اِ سِک


@لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی for a second مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )