enough and to spare

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. There is wit enough, and to spare.
[ترجمه ترگمان]هوش کافی است و ذخیره هم ندارد
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی شوخ طبعی وجود دارد و برای صرفه جویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was a large place, with room enough and to spare for all of them.
[ترجمه ترگمان]جای بزرگی بود که به اندازه کافی جا داشت و برای همه آن ها اضافی بود
[ترجمه گوگل]این یک محل بزرگ بود، با اتاق به اندازه کافی و برای همه آنها را به صرفه جویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He has enough and to spare.
[ترجمه ترگمان]او به اندازه کافی پول دارد
[ترجمه گوگل]او کافی است و به صرفه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is room enough and to spare for another ten people in the bus.
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی جا هست و ده نفر دیگر هم در اتوبوس هستند
[ترجمه گوگل]اتاق به اندازه کافی وجود دارد و برای ده نفر دیگر در اتوبوس هزینه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There is room enough and to spare for another twenty people in the plane.
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی جا هست و برای بیست نفر دیگر در هواپیما صرفه جویی می شود
[ترجمه گوگل]اتاق به اندازه کافی وجود دارد و برای یک بیست نفر دیگر در هواپیما هزینه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We have enough and to spare of bad novels.
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی پول داریم و از رمان های بد استفاده می کنیم
[ترجمه گوگل]ما کافی است و رمان های بد را از دست می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Do you have enough to cover all your household expenses? Oh yes, enough and to spare.
[ترجمه ترگمان]آیا به اندازه کافی پول دارید که تمام مخارج خانه شما را تامین کند؟ اوه، بله، کافی است و پس انداز کنید
[ترجمه گوگل]آیا به اندازه کافی برای پوشش تمام مخارج خانوار خود دارید؟ اوه بله، به اندازه کافی و برای صرفه جویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• more than enough, more than is needed

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. There is wit enough, and to spare. [ترجمه ترگمان] هوش کافی است و ذخیره هم ندارد [ترجمه گوگل ...انگلیسی به انگلیسیmore than enough, more than is needed
معنی enough and to spare، مفهوم enough and to spare، تعریف enough and to spare، معرفی enough and to spare، enough and to spare چیست، enough and to spare یعنی چی، enough and to spare یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: enough is as good as a feast
اشتباه تایپی: ثدخعلا شدی فخ سحشقث
آوا: /اناف اند تو سپر/
عکس enough and to spare : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما