برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

eye contact


تماس چشمی، ارتباط با دیگری از راه چشم یا نگاه کردن

بررسی کلمه eye contact

اسم ( noun )
• : تعریف: the act of two people looking at each other's eyes.

واژه eye contact در جمله های نمونه

1. He's very shy and never makes eye contact.
[ترجمه ترگمان]خیلی خجالتی است و هیچ وقت تماس چشمی برقرار نمی‌کند
[ترجمه گوگل]او بسیار خجالتی است و هرگز تماس چشم نمی گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In a formal interview, try to maintain good eye contact with the interviewers.
[ترجمه ترگمان]در یک مصاحبه رسمی سعی کنید با مصاحبه‌کننده ارتباط چشمی برقرار کنید
[ترجمه گوگل]در یک مصاحبه رسمی، سعی کنید تماس خوبی با مصاحبه شوندگان برقرار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The first rule is to make eye contact with your interviewer.
[ترجمه ترگمان]اولین قاعده این است که ارتباط چشمی با مصاحبه‌کننده برقرار کنید
[ترجمه گوگل]اولین قاعده این است که با مصاحبه کننده تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People who are lying tend to avoid eye contact.
[ترجمه ترگمان]افرادی که دروغ می‌گویند تمایل دارند از ارتباط چشمی اجتناب کنند
[ترجمه گوگل]افرادی که دروغ می گویند تمایل دارند از تماس با چشم جلوگیری کنند
...

معنی کلمه eye contact به انگلیسی

eye contact
• meeting of two peoples gazes

eye contact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amin fb
make communication by eyes
هدیه
ارتباط چشمی
Asma
ارتباط چشمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eye contact

کلمه : eye contact
املای فارسی : ع‌ه کانتکت
اشتباه تایپی : ثغث زخدفشزف
عکس eye contact : در گوگل

آیا معنی eye contact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )