برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

eye catcher


چشمگیر، جالب توجه، انگشت نما، چیزجالب توجه، چیز چشم گیر، جالب نظر

بررسی کلمه eye catcher

اسم ( noun )
مشتقات: eye-catching (adj.)
• : تعریف: something esp. noticeable because of its appearance.

- Her dress is an eye-catcher.
[ترجمه ترگمان] لباس اون یک catcher
[ترجمه گوگل] لباس او یک چشم گیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

eye catcher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
نظرگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی eye catcher

کلمه : eye catcher
املای فارسی : ع‌ه کتچر
اشتباه تایپی : ثغث زشفزاثق
عکس eye catcher : در گوگل

آیا معنی eye catcher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )