برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

every dog has his day


نوبت خوش شانسی هر کسی روزی فرا می رسد، دیر یا زود نوبت موفقیت هرکسی فرا خواهد رسید

واژه every dog has his day در جمله های نمونه

1. Every dog has his day, and every man his hour.
[ترجمه ترگمان]هر سگی روز او را دارد و هر کس یک ساعت
[ترجمه گوگل]هر سگ روز خود را دارد، و هر مرد ساعت خود را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Every dog has his day.
[ترجمه ترگمان]هر سگی روز خودش رو داره
[ترجمه گوگل]هر سگ روز خود را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Recently even Wilshon has become a popular actor, every dog has his day.
[ترجمه ترگمان]اخیرا حتی Wilshon یک بازیگر مشهور شده‌است، هر سگ روز خود را دارد
[ترجمه گوگل]اخیرا حتی Wilshon تبدیل به یک بازیگر محبوب است، هر سگ روز خود را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They say that every dog has his day; but mine seems a very long time coming.
[ترجمه ترگمان]می‌گویند هر سگ روز خودش را دارد، اما به نظر من زمان خیلی زیادی می‌رسد
[ترجمه گوگل]آنها می گویند که هر سگ روز خود را دارد؛ اما به نظر من زمان بسیار طولانی است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه every dog has his day به انگلیسی

every dog has his day
• everyone has some good luck in his life

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا اسدی
اصلاح: هرکسی پنج روزه نوبت اوست
مالک میرزائی
تو کوچه هر کسی بالاخره یک روز عروسی می شه. (روز شانس هر کسی میاد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی every dog has his day

کلمه : every dog has his day
املای فارسی : اوری دوگ هس هیس دی‌
اشتباه تایپی : ثرثقغ یخل اشس اهس یشغ
عکس every dog has his day : در گوگل

آیا معنی every dog has his day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )