برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

end to end


(در مورد سریا لبه های دو چیز) ته به ته، پهلو به پهلو، سر به سر، ازدرازی، سرهم پیوسته

واژه end to end در جمله های نمونه

1. I use memories under an end to end the iron between us the story.
[ترجمه ترگمان]من از خاطراتی در زیر یک پایان برای پایان دادن این داستان استفاده می‌کنم
[ترجمه گوگل]برای پایان دادن به آهن بین داستان ما از خاطرات استفاده می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The channel measures 20 feet from end to end .
[ترجمه مریم مرسلی ] اندازه کانال از این سر تا آن سر 20 فوت است
|
[ترجمه ترگمان]این کانال ۲۰ فوت را از انت‌های تا انتها اندازه‌گیری می‌کند
[ترجمه گوگل]کانال 20 فوت از انتها به پایان می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The forms were placed end to end.
[ترجمه ترگمان]اشکال کار به پایان رسیده بود
[ترجمه گوگل]اشکال به پایان رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی end to end در دیکشنری تخصصی

end to end
[پلیمر] انتها به انتها
[ریاضیات] کنترل ته به ته
[نساجی] یکنواختی رنگ ابتدا و انتها ی پارچه
[نساجی] یکنواختی رنگ درطول پارچه-یکنواختی رنگ دوسرپارچه

معنی کلمه end to end به انگلیسی

end to end
• (computers) attribute of a protocol that functions on the origin and the final destination but not on any intermediate stages
from end to end
• from one end to the other, entire length

end to end را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سام
نقطه به نقطه
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند
طراحی فرآیندهای پیوسته
مددنیا
از شروع به پایان،از مبدا به مقصد.
هاشمی پور
به معنی یک فرایند خدمات یا سرویس بین،دو نفر یا دو گروه بطور کامل وبدون دخالت گرو نفر یا گروه سوم
هاشمی پور
فرایند خدمات یا سرویس بین دو نفر یا دو گروه از ابتدا تا انتها بدون دخالت نف یا گروه سوم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی end to end

کلمه : end to end
املای فارسی : عند تو
اشتباه تایپی : ثدی فخ ثدی
عکس end to end : در گوگل

آیا معنی end to end مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )