برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

Esker fan

معنی Esker fan در دیکشنری تخصصی

Esker fan
[زمین شناسی] مخروط افکنه پشته یخرفتی یک دشت کوچک از جنس ماسه و گراول که در دهانه یک رودخانه زیریخچالی ساخته شده و همراه یک پشته یخرفتی است که در همان زمان تشکیل شده است.

Esker fan را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Esker fan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )