برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

Erosion crater | makhtesh | makhtesh

معنی Erosion crater | makhtesh | makhtesh در دیکشنری تخصصی

Erosion crater | makhtesh | makhtesh
[زمین شناسی] کراتر فرسایشی بنگرید به : makhtesh.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Erosion crater | makhtesh | makhtesh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )