برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

dismember

/ˌdɪˈsmembər/ /dɪsˈmembə/

معنی: تجزیه کردن، جداکردن، اندامهای کسی را بریدن
معانی دیگر: بند از بند جدا کردن، وابندیدن، قطع اندام کردن، اندام بری کردن، (انسان و جانور) دست و پا بری کردن، تکه تکه کردن، بخش بخش کردن، (کشور) تجزیه کردن، تکه پاره کردن، ناقص کردن، مج جداکردن

واژه dismember در جمله های نمونه

1. the rebels threatened to dismember the country
یاغیان کشور را به تجزیه تهدید می‌کردند.

2. in the meat-packing plant, they first dismember a carcass and then package the parts
در کارخانه‌ی گوشت ابتدا لاشه را تکه تکه و سپس بسته‌بندی می‌کنند.

3. They wanted to dismember the company.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌خواستند گروه را تکه‌تکه کنند
[ترجمه گوگل]آنها می خواستند این شرکت را کنار بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The mirror traps Him, and demonic forces dismember Him and throw Him into a boiling cauldron.
[ترجمه ترگمان]آینه او را به دام می‌اندازد و نیروهای شیطانی از او جدا می‌شوند و او را به درون پاتیل جوشان پرتاب می‌کنند
[ترجمه گوگل]آینه او را تسخیر می کند و نیروهای شیطانی او را دفع می کنند و او را به یک دیگ جوش می آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Mr. Corry might have to dismember the company more than he wants to.
[ترجمه ترگمان]آقای \"Corry\" ممکنه بیشتر از اون چیزی که میخواد شرکت کنه
[ترجمه گوگل]آقای کوری ممکن است مجبور شود شرکت را بیش از اینکه بخواهد
[ترجمه شما] ...

مترادف dismember

تجزیه کردن (فعل)
liberate , abstract , decompose , break down , parse , analyze , dismember , anatomize , comminute , dialyze , disembody , prescind , sequestrate
جداکردن (فعل)
dismember
اندامهای کسی را بریدن (فعل)
dismember

معنی dismember در دیکشنری تخصصی

dismember
[ریاضیات] تجزیه کردن، جدا کردن، بریدن اندام

معنی کلمه dismember به انگلیسی

dismember
• dissect, tear to pieces; split up, divide
• to dismember a person or animal means to tear their body to pieces; a formal word.

dismember را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عزت
مثله کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dismember
کلمه : dismember
املای فارسی : دیسممبر
اشتباه تایپی : یهسئثئذثق
عکس dismember : در گوگل

آیا معنی dismember مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )