برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

defeated

/dəˈfiːt/ /dɪˈfiːt/

معنی: شکست خورده
معانی دیگر: شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن شکست، از شکل افتاده‌گی، بی‌قوارگی

واژه defeated در جمله های نمونه

1. defeated soldiers straggled back into camp
سربازان شکست خورده به طور نامنظم به اردوگاه برگشتند.

2. defeated soldiers with bare feet and haggard faces
سربازان شکست خورده با پاهای برهنه و چهره‌های نزار

3. he defeated and put the enemy to flight
دشمن را شکست داد و مجبور به فرار کرد.

4. he defeated his adversaries one by one
او مخالفان خود را یکی پس از دیگری مغلوب کرد.

5. he defeated the incumbent governor
او فرماندار وقت را (در انتخابات) شکست داد.

6. he treated the defeated enemy with mercy and kindness
او نسبت به دشمن شکست خورده با ترحم و مهربانی رفتارکرد.

7. the disarmament of defeated nations must be complete
خلع سلاح ملل مغلوب شده باید کامل باشد.

8. they will be defeated yet
دیر یا زود شکست خواهند خورد.

9. he looked at his defeated enemy with a sneer
با نیشخند به دشمن شکست خورده‌ی خود نگاه کرد.

10. the remnants of a defeated army
بازماندگان قشون شکست خورده

11. in sum, we were badly defeated
خلاصه شکست سختی خوردیم.

12. the humane treatm ...

مترادف defeated

شکست خورده (صفت)
craven , defeated

معنی کلمه defeated به انگلیسی

defeated
• overcome, not victorious
defeated him
• beat him, overpowered him
was defeated
• was trounced, was made to give up, was subdued

defeated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
شکست خورده
A man can be destroyed but not defeated

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی defeated

کلمه : defeated
املای فارسی : دفیتد
اشتباه تایپی : یثبثشفثی
عکس defeated : در گوگل

آیا معنی defeated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )