برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

deep mourning


عزاداری سنگین

معنی کلمه deep mourning به انگلیسی

deep mourning
• profound grief, bereavement
in deep mourning
• greatly sorrowing over (someone's death)

deep mourning را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی deep mourning

کلمه : deep mourning
املای فارسی : دیپ مورنینگ
اشتباه تایپی : یثثح ئخعقدهدل
عکس deep mourning : در گوگل

آیا معنی deep mourning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )