برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1415 100 1

declarative language

معنی declarative language در دیکشنری تخصصی

declarative language
[کامپیوتر] زبان تشریحی ؛ زبان اعلائی

معنی کلمه declarative language به انگلیسی

declarative language
• programming language intended for declarative statements (statements that are for the compiler and not part of the actual program - such as ddl)

declarative language را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی declarative language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )