برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Discount Cash Flow

Discount Cash Flow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
تنزیل جریان نقدی ،یک اصطلاح اقتصادی است جریان نقدی Cash Flow در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت یا کسب و کار گفته می شود. تنزیل جریان نقدی یا همان Discounted Cash Flow یک متد ارزشیابی برای تخمین فرصت های سرمایه گذاری در یک کسب و کار است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Discount Cash Flow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )