برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

Determination

/dəˌtərməˈneɪʃn̩/ /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn̩/

معنی: قصد، تصمیم، عزم، تعیین، عزیمت
معانی دیگر: تعین، معین سازی، گماردش، پیش گذاشت، اراده، عزم راسخ، اراده ی محکم

واژه Determination در جمله های نمونه

1. a determination from which he could not be swayed
تصمیمی که نمی‌شد او را از آن منصرف کرد

2. dogged determination
تصمیم خلل ناپذیر

3. her determination to resign
تصمیم او راجع به استعفا

4. the determination of your salary and rank will be done later
تعیین حقوق و رتبه‌ی شما بعدا انجام خواهد شد.

5. their determination melted in the face of increasing dangers
خطرات فزاینده تصمیم آنها را متزلزل کرد.

6. to make a determination of something
درباره‌ی چیزی تصمیم گرفتن

7. he attacked his task with determination
با اراده کار دشوار خود را آغاز کرد.

8. he remained obdurate in his determination
او سر تصمیم خود سرسختانه ایستاد.

9. quitting opium takes a lot of determination
ترک اعتیاد به تریاک اراده‌ی محکم می‌خواهد.

10. that event hardened him in his determination to leave at once
آن رویداد اراده‌ی او را نسبت به عزیمت هر چه زودتر قوی‌تر کرد.

11. amir teymor was a leader with courage and determination
امیر تیمور فرماندهی بود با جرات ...

مترادف Determination

قصد (اسم)
resolution , will , assumption , pretension , purpose , intent , intention , animus , thought , purport , design , attempt , determination
تصمیم (اسم)
resolution , decision , intent , intention , pluck , resolve , ruling , determination
عزم (اسم)
resolution , decision , purpose , intention , determination , impetus
تعیین (اسم)
signification , nomination , specification , designation , determination , definition , fixation
عزیمت (اسم)
departure , resolution , going , intention , flight , determination , outgo

معنی عبارات مرتبط با Determination به فارسی

(اقتصاد) هم فرمانی (روش مدیریت صنعتی که در آن کارگران هم در اداره‌ی کارخانه سهیم‌اند)
خودمختاری، خود سازمانی، تصمیم پیش خود، خود رایی

معنی Determination در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] تشخیص ، تعیین ، برآورد
[نساجی] تعیین - معین کردن - برآورد
[ریاضیات] سامان، تعیین
[زمین شناسی] مراحل تعیین فرآیندی که در آن ، یک رابطه ریاضی دقیق بین متغیر های مستقل و وابسته در سیستم وجود دارد – متضاد : فرآیند کاتوره ای یا استکاستیک .
[نفت] تعیین سرستون سیمان
[حسابداری] ضریب دترمینان
[ریاضیات] ضریب دترمینان، ضریب توضیح، ضریب تشخیص، ضریب تعیین
[آمار] ضریب تعیین
[نساجی] اندازه گیری گروه های انتهایی پلیمر
[حسابداری] تعیین سود
[عمران و معماری] شاخص تعیین
[نساجی] تعیین رطوبت
[شیمی] تعیین وزن مولکولی
[حسابداری] ضریب تعیین مرکب
[ریاضیات] تعیین مدار
...

معنی کلمه Determination به انگلیسی

determination
• firm decision; decisiveness, resolution; definition
• determination is great firmness about doing what you have decided to do.
land determination
• permissible purpose for using an area of land
right to self determination
• right to choose one's own personal direction; right of a nation's citizens to choose their own government
self determination
• ability of a group of people to accomplish a desired task
• self-determination is the right of a country to be independent instead of being controlled by a foreign country, and to choose its own form of government.
• self-determination also refers to the power of individuals to make important decisions themselves without being influenced by others.

Determination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
شناسایی
Requirement determination در بحث مدیریت پروژه های نرم افزاری
فرهاد سليمان‌نژاد
نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب
ميثم ٥٨
قصدتصميم ،مصمم با اراده محكم
رضایی فومنی
خاتمه پیمان
jahanaks.blog.ir
برآورد کردن، تعیین کردن، مشخص ساختن
Mahsa
عزم جزم
Shahram
ورزشی(بدمینتون )
تعیین و انتخاب دقیق ضربه
Nobady
تعیّن، قضا، قدر، تقیّد
Ghandchi
اراده
مثال: It takes a lot of determination
مقدار زیادی اراده می‌خواهد
نازنین
براورد
سعید ترابی
1. عزم
2. تعیین، تصمیم
گلی افجه
راه حل
نسرین
Will
خواستن
حسن فاطمی منش
اندازه گیری (برای وزن)
هومن
عزم و اراده
مهسا امینی
مصممانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی determination
کلمه : determination
املای فارسی : دترمینتین
اشتباه تایپی : یثفثقئهدشفهخد
عکس determination : در گوگل

آیا معنی Determination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )