برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Design the Assessment Centre Programme

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
طراحی برنامه مرکز ارزیابی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Design the Assessment Centre Programme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )