برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

curse

/ˈkɜːrs/ /kɜːs/

معنی: فحش، سب، دشنام، بلاء، نفرین، لعنت، ناسزا گفتن، عمل کفر امیزکردن، نفرین کردن، عاق کردن، فحش دادن
معانی دیگر: ناسزا، لنکاک، بد دهنی، مصیبت، فلاکت، بدبختی، آفت (جان)، مایه ی رنج، سبب بدبختی، لعنت کردن، دشنام دادن، بد دهنی کردن، مایه ی رنج و بدبختی شدن، مصیبت وارد کردن، دچار شدن یا کردن، (از روی خشم یا بی حوصلگی) نام خدا یا عیسی را به زبان آوردن (که گناه است)، کفر گفتن، ذکر نام خدا و مقدسان (با لاقیدی یا از روی خشم که گناه محسوب می شود)، کفرگویی، بلا

بررسی کلمه curse

اسم ( noun )
(1) تعریف: an expression of a desire that someone or something might suffer lasting misfortune, or, in tales of magic, a spell that brings lasting misfortune.
مترادف: imprecation, malediction
متضاد: blessing
مشابه: damnation, hex, spell

- The crowd yelled curses at the invading army.
[ترجمه امین] جمعیّت به ارتش متجاوز با فریاد دشنام‌هایی می‌دادند.
|
[ترجمه عباداله] مردم با فریادبلند به ارتش مهاجم دشنام هایی می دادند.
|
[ترجمه ترگمان] مردم فحش می‌دادند و به سپاه حمله می‌کردند
[ترجمه گوگل] مردم در ارتش مهاجم فریاد زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The witch put an evil curse on the princess.
[ترجمه ترگمان] جادوگر یه طلسم شیطانی روی پرنسس گذاشته
[ترجمه گوگل] جادوگر لعن بد را در شاهزاده خانم قرار داد
[ترجمه شما] ...

واژه curse در جمله های نمونه

1. the curse
(خودمانی) قاعدگی (زن)

2. an effective curse
نفرین گیرا

3. if you curse again i'll thump you!
اگر دوباره ناسزا بگویی تو را در هم خواهم کوبید!

4. an old woman's curse
نفرین پیرزن

5. he used to curse his sons for their laziness
به پسران خود به خاطر تنبلی آنان دشنام می‌داد.

6. job refused to curse his god
ایوب از کفر گفتن خودداری کرد.

7. intolerance is the greatest curse of backward societies
تعصب بیجا بزرگترین مصیبت جوامع عقب افتاده است.

8. the witch put a curse on them
ساحره آنها را نفرین کرد (دچار لعن کرد).

9. better to light a candle than to curse the darkness
به جای شکوه و انتقاد باید کار مثبت کرد

10. knowledge, which is a blessing, can also become a curse
دانش که موهبتی است می‌تواند بلا هم بشود.

11. Maybe there is a curse on my family.
[ترجمه RezaRashnavadi] شاید یه نفرینی در خانواده من وجود داشته باشه.
...

مترادف curse

فحش (اسم)
abuse , damn , curse , swearing , cuss , darn , swearword , vilification , malison , revilement
سب (اسم)
abuse , insult , curse , blame , reproach , reproof
دشنام (اسم)
curse , abusiveness
بلاء (اسم)
terror , violation , curse , calamity , disaster , bale , misadventure , pest , plague , scourge
نفرین (اسم)
curse , cuss , imprecation , malison , execration
لعنت (اسم)
curse , cuss , damnation , malediction , execration
ناسزا گفتن (فعل)
curse , swear , revile , vituperate
عمل کفر امیزکردن (فعل)
curse , blaspheme
نفرین کردن (فعل)
curse , cuss , anathematize , beshrew , imprecate
عاق کردن (فعل)
damn , curse , anathematize , disinherit
فحش دادن (فعل)
abuse , insult , curse , cuss , swear

معنی عبارات مرتبط با curse به فارسی

درورق، نه خشتی
لعنت براوباد

معنی کلمه curse به انگلیسی

curse
• swear word; evil proclamation, imprecation; misfortune
• swear; blaspheme; wish evil on someone or something
• if you curse, you swear or say rude words because you are angry about something.
• if you curse someone, you say insulting things to them because you are angry with them.
• if you curse something, you complain angrily about it, usually using rude language as you do so.
• if you say that there is a curse on someone, you mean that a supernatural power is causing unpleasant things to happen to them.
• you can also refer to something that causes a lot of trouble or unhappiness as a curse.
curse of cain
• god's exile of cain to a life of wandering in a distant land for killing his brother abel (biblical)
bileam's curse
• curse pronounced by the prophet bileam against the people of israel

curse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hoda
قول،پیمان،سوگند
پریوش
در کامپیوتر: معضل، نفرین
مهراوه
ملعون
محمدرضا ایوبی صانع
a prayer or invocation for harm or injury to come upon one -ibid
اراسته
کفر گوئی ،کفر گفتن
Reza
فحش دادن ، نفرین کردن
melika
هم به معنای فحش و حرف ناپسند هست و هم به معنای نفرین . بستگی به جمله داره .
سید حسن میرتقی
فخش. ناسزا
Farhood
طلسم
Farhood
⁦✔️⁩معضل

E.g. They look on single mothers as the curse of society

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی curse

کلمه : curse
املای فارسی : کورس
اشتباه تایپی : زعقسث
عکس curse : در گوگل

آیا معنی curse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )