برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1418 100 1

covariant functor

معنی covariant functor در دیکشنری تخصصی

covariant functor
[ریاضیات] تابعگون هموردا

covariant functor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی covariant functor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )