برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

count on

/kaʊnt ɑn/ /kaʊnt ɒn/

روی کسی (یا چیزی) حساب کردن

بررسی کلمه count on

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to depend or rely on.
مترادف: depend on, rely on, trust in
مشابه: bank on, calculate, depend, lean, lean on, rely

- Can I count on you to keep a secret?
[ترجمه zahra] آیا میتوانم برای نگهداری یک راز به تو اعتماد کنم ؟
|
[ترجمه مريم جون] ايا مي توانم به شما اعتماد كنم و رازي را به شما بگم
|
[ترجمه امیررضا فرهید] آیا میتوانم روی شما حساب کنم و رازی را بگم ؟
|
[ترجمه Sahar] میتونم روی راز داری تو حساب کنم؟|
...

واژه count on در جمله های نمونه

1. Sorry I'm late, I didn't count on being held up in the traffic.
[ترجمه حامد قربانی] ببخشید دیر کردم، فکرشو نکرده بودم توی ترافیک معطل بشم.
|
[ترجمه یامان یاسیانی] معذرت می خوام که دیر کردم .فکر نمی کردم توی ترافیک بمونم
|
[ترجمه ترگمان]متاسفم که دیر کردم
[ترجمه گوگل]با عرض پوزش دیر شده، من در ترافیک نگهداری نکردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We hope we can count on your continued cooperation and support.
[ترجمه ترگمان]ما امیدواریم که بتوانیم بر هم‌کاری و پشتیبانی مداوم شما حساب کنیم
[ترجمه گوگل]ما امیدواریم که بتوانیم در همکاری و پشتیبانی مداوم خود ادامه دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If there's anything I can do, count on me.
...

معنی کلمه count on به انگلیسی

count on
• rely on, depend upon

count on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nazi
مترادف depend on
امیررضا زاهدی
مسلط شدن
رئیس علی دلواری
انتظار داشتن
حامد قربانی
حساب کردن [روی چیزی یا اتفاقی یا حرفی-قولی]
Ar Shia
be certain of sb/sth
Ariya
خیالت راحت باشد
فریناز
روی کسی یا چیزی حساب کردن
Asal
depend on or be certain of sb/sth
Sina
حساب باز کردن ، (قول دادن)
امیررضا فرهید
به کسی اعتماد کردن
Hossain Adamzad
روی چیزی یا کسی حساب کردن
Sajjad
وابسته شدن به کسی
English User
چشمم آب نمی خوره
Tara
پشت به کسی دادن در کارها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی count on

کلمه : count on
املای فارسی : سونت اون
اشتباه تایپی : زخعدف خد
عکس count on : در گوگل

آیا معنی count on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )