برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

cost utility analysis

معنی cost utility analysis در دیکشنری تخصصی

cost utility analysis
[بهداشت] تحلیل هزینه کارآیی

cost utility analysis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی cost utility analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )