برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

coolant

/ˈkuːlənt/ /ˈkuːlənt/

معنی: سردکننده
معانی دیگر: (در رادیاتور و واکنشگر اتمی و غیره) سردکن (آبگونه ی ویژه ای که از زیاد گرم شدن دستگاه جلوگیری می کند)، خنک ساز

بررسی کلمه coolant

اسم ( noun )
• : تعریف: an agent used to keep the temperature of a system below a certain level, as by drawing off heat.

واژه coolant در جمله های نمونه

1. Coolant circulating through the reactor thermal energy and carries it away to where it can he safely used.
[ترجمه ترگمان]خنک‌کننده در جریان انرژی گرمایی رآکتور جریان می‌یابد و آن را به جایی که می‌تواند به طور ایمن از آن استفاده کند حمل می‌کند
[ترجمه گوگل]خنک کننده که از طریق انرژی حرارتی راکتور گردش می کند و آن را به جایی که می تواند با استفاده از آن ایمن باشد، حمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The coolant could then be circulated back into the command module.
[ترجمه ترگمان]سپس خنک‌کننده می‌تواند به ماژول فرمان باز گردد
[ترجمه گوگل]سپس خنک کننده می تواند به ماژول فرماندهی منتقل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This coolant can be bought without a license for as little as $ a pound.
[ترجمه ترگمان]این خنک‌کننده می‌تواند بدون گواهی‌نامه به اندازه یک پوند خریداری شود
[ترجمه گوگل]این خنک کننده را می توان بدون مجوز به اندازه یک پوند یک دلار خریداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The recycled coolant comes from large industrial chillers or from people who had stockpiles of used Freon sitting around.
...

مترادف coolant

سردکننده (اسم)
coolant

معنی coolant در دیکشنری تخصصی

coolant
[نفت] سیال خنک کننده
[پلیمر] سردکن

معنی کلمه coolant به انگلیسی

coolant
• means for cooling, cooling agent (usually a liquid)
• a coolant is a liquid that keeps a machine such as an engine cool while it is operating.
liquid coolant
• cooling method based on low-temperature fluids flowing close to the object being cooled

coolant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: مایع خنک کننده
ebi
خنک کُن ، خنک کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coolant

کلمه : coolant
املای فارسی : کولنت
اشتباه تایپی : زخخمشدف
عکس coolant : در گوگل

آیا معنی coolant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )