برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

contour map

/ˈkɑːnˌtʊrˈmæp/ /ˈkɒntʊəmæp/

معنی: نقشه برجسته
معانی دیگر: نقشه ی ترازه، نمودار ترازنما، نقشه ای که دارای خطوط فاصل مشخصی باشد

بررسی کلمه contour map

اسم ( noun )
• : تعریف: a map that shows elevation and land configuration with contour lines.

واژه contour map در جمله های نمونه

1. Tasks based on road, town, London tube and contour maps proved to have a wide range of success rates.
[ترجمه ترگمان]وظایف مبتنی بر جاده، شهر، لوله لندن و نقشه contour دامنه وسیعی از نرخ موفقیت را نشان دادند
[ترجمه گوگل]وظایف براساس نقشه جاده، شهر، لندن و نقشه های کانتور، طیف وسیعی از میزان موفقیت را نشان دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Repeated scans of the surface produced this contour map of the silicon.
[ترجمه ترگمان]scans مکرر سطح، این نقشه contour سیلیکون را تولید می‌کرد
[ترجمه گوگل]اسکن های تکراری از سطح تولید این نقشه کانتور سیلیکون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The contour map of coal - floor is the most important geological map in the production of coal - mine.
[ترجمه ترگمان]نقشه contour زمین - زمین مهم‌ترین نقشه زمین‌شناسی در تولید زغال‌سنگ - معدن است
[ترجمه گوگل]نقشه کانتور کف زغال سنگ مهمترین نقشه زمین شناسی در تولید زغال سنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The contour map of small circumferential total pressure distortion with high pressure area at centre can be simulated by the method ...

مترادف contour map

نقشه برجسته (اسم)
contour , relief map , contour map

معنی contour map در دیکشنری تخصصی

contour map
[شیمی] طرح کانتوری
[عمران و معماری] نقشه خطوط همتراز
[مهندسی گاز] نقشه تراز
[زمین شناسی] نقشه خطوط همتراز ، نقشه پربندی نقشه پربندی ارتفاع، نقشه منحنی میزان؛ نقشه ای که تصویرگر ترتیب یا وضع سطح بوسیله خطوط پربندی می باشد. خصوصاً یک نقشه توپوگرافی که نشان دهنده برجستگی سطح بوسیله خطوط پربندی کشیده شده در فواصل منظم در بالای سطح دریای میانگین می باشد یا یک نقشه پربند ساختمانی که وضع یا ترتیب یک سطح سنگی خاص را در جایی که توسط فرسایش از بین رفته است نشان می دهد.
[ریاضیات] خط تراز
[آب و خاک] نقشه خطوط هم تراز
[نفت] نقشه ساختاری

معنی کلمه contour map به انگلیسی

contour map
• map having contour lines, map with lines that indicate the relative slopes of the land surfaces

contour map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی contour map

کلمه : contour map
املای فارسی : کانتور مپ
اشتباه تایپی : زخدفخعق ئشح
عکس contour map : در گوگل

آیا معنی contour map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )