برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

consist in

consist in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sh
در حال ساختن
English User
به اینه...
ヴァヒド
عبارت بود از، بستگی داشتن به، منوط بودن به، مبتنی بودن به
مبتنی بر
سارافرجپور
ربط داشتن به
ماریا
داشتن (چیزی) به عنوان یک قسمت اساسی یا اصلی


Happiness consists in being satisfied with what you have.
خوشبختی در این است که از آنچه دارید راضی باشید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی consist in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )