برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

commemoration

/kəˌmeməˈreɪʃn̩/ /kəˌmeməˈreɪʃn̩/

معنی: یادبود، مجلس یاداوری، مجلس تذکر، مجلس یا جشن یادبود
معانی دیگر: بزرگداشت، گرامیداشت

بررسی کلمه commemoration

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of commemorating.
مشابه: celebration

(2) تعریف: a ceremony to honor the memory of a person or event.
مشابه: celebration, memorial, occasion

واژه commemoration در جمله های نمونه

1. a commemoration of the works of sohrab sepehry
یاد بود آثار سهراب سپهری

2. in commemoration of
به یاد بود،به خاطر بزرگداشت

3. People are lining up to buy commemoration stamps.
[ترجمه ترگمان]مردم صف می‌کشند تا تمبرهای commemoration را بخرند
[ترجمه گوگل]مردم برای خرید تمبرهای یادبود به کار می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thousands of veterans will take part in a commemoration of the battle.
[ترجمه ترگمان]هزاران سرباز قدیمی در بزرگداشت این نبرد شرکت خواهند کرد
[ترجمه گوگل]هزاران جانباز در مراسم نبرد شرکت خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A set of stamps has been commissioned in commemoration of Independence Day.
[ترجمه ترگمان]مجموعه‌ای از تمبرهای در بزرگداشت روز استقلال سفارش داده شده‌است
[ترجمه گوگل]مجموعه ای از تمبر ها در روز استقلال برگزار شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I have accrued a ...

مترادف commemoration

یادبود (اسم)
token , reminiscence , commemoration , memorial , memory , souvenir
مجلس یاداوری (اسم)
commemoration
مجلس تذکر (اسم)
commemoration
مجلس یا جشن یادبود (اسم)
commemoration

معنی کلمه commemoration به انگلیسی

commemoration
• tribute, memorial; act of honoring the memory (of a person or event); memorial service
• the commemoration of an important event is something special that you do in order to show that you remember it.
commemoration ceremony
• ritual in honor of -, assembly in memory of -
commemoration day ceremony
• ceremony memorializing israeli soldiers who have fallen in battle
commemoration hall
• hall dedicated to the memory of something

commemoration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
Farhood
یادبود،
بزرگداشت

A set of stamps has been commissioned in commemoration of Independence Day
زهره
جای گزینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی commemoration

کلمه : commemoration
املای فارسی : کمممرتین
اشتباه تایپی : زخئئثئخقشفهخد
عکس commemoration : در گوگل

آیا معنی commemoration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )