برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

collectively

/kəˈlektɪvli/ /kəˈlektɪvli/

معنی: مجتمعا

واژه collectively در جمله های نمونه

1. they were collectively responsible
آنها جملگی مسئول بودند.

2. labor demands the right to bargain collectively and to strike
اتحادیه‌ی کارگری خواهان حق مذاکره از سوی کارگران و اعتصاب است.

3. The houses are owned collectively by the company.
[ترجمه ترگمان]خانه‌ها به طور جمعی در اختیار شرکت قرار دارند
[ترجمه گوگل]این خانه ها به طور مشترک توسط این شرکت متعلق به شرکت می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All members of the cabinet are collectively responsible for decisions taken.
[ترجمه ترگمان]همه اعضای کابینه به طور جمعی مسئول تصمیم‌گیری هستند
[ترجمه گوگل]تمام اعضای کابینه مسئول تصمیمات هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Oral contraceptives are collectively referred to in common parlance as 'the pill'.
[ترجمه ترگمان]contraceptives شفاهی به طور جمعی به زبان عامیانه به عنوان قرص گفته می‌شود
[ترجمه گوگل]قرصهای ضد بارداری خوراکی به طور مشترک به عنوان 'قرص' اشاره می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف collectively

مجتمعا (قید)
collectively , concertedly

معنی collectively در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه collectively به انگلیسی

collectively
• in a collective manner; communally, as a group
• if people do something collectively, they do it together.
• you use collectively when you are referring to a group of things as a whole.

collectively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین حسینی راد
افزایشی-فزاینده
محمدرضا خسروی
به طور کلی، روی هم رفته
ستوده
جملگی، همگی، تمامی، مجموعاً، روی هم رفته
محدثه فرومدی
(به طور) جمعی، جمعا
Bahar
به طور مشترک
Bahar
دسته جمعی
یوسف صابری
من حیث المجموع
داوود
همه جانبه
محمدرضا خسروی
به اتفاق، به طور دسته جمعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی collectively

کلمه : collectively
املای فارسی : کللکتیولی
اشتباه تایپی : زخممثزفهرثمغ
عکس collectively : در گوگل

آیا معنی collectively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )