برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

clean

/ˈkliːn/ /kliːn/

معنی: پاکیزه، عفیف، طاهر، تمیز، پاک، صاف، زلال، نظیف، باطراوت، روشن، زدودن، منزهکردن، تنظیف کردن، پاک کردن، تمیز کردن، تصفیه کردن، درست کردن
معانی دیگر: سترده، مطهر، (از نظر اخلاقی) پاک، منزه، عاری از گناه، (در مورد شوخی و بذله) با نزاکت، (در مسابقات) منصفانه، رادمردانه، جوانمردانه، خوش قواره، خوش هیکل، متناسب، صاف و ساده (و عاری از تزئینات درهم و پیچیده)، پر مهارت، تردست، (در مورد مجرا و لوله و غیره) باز، بند نیامده، عاری از گرفتگی، کامل، بی کم و کاست، عاری از خط خوردگی یا قلم زدگی، تمیز و خوانا، (امریکا-خودمانی) غیر مسلح، بدون سلاح یا مواد مخدر (و سایر چیزهای غیر قانونی)، (در مورد اتهام) بی گناه، (مذهب) حلال، طیب، به طور پاک، با نظافت، کاملا، از سر تا ته، درست، پاک کردن یا شدن، نظافت کردن، ستردن، تمیز کردن یا شدن، (لباس) تازه شسته، بی لک، (بمب و مواد اتمی) عاری از تشعشع اتمی، ناپرتوزا

بررسی کلمه clean

صفت ( adjective )
حالات: cleaner, cleanest
عبارات: come clean
(1) تعریف: not dirty or stained; unsoiled.
مترادف: unsoiled
متضاد: dirty, grimy, grubby, messy, muddy, soiled, squalid, unclean
مشابه: hygienic, immaculate, pure, spotless, unstained, unsullied, washed

- I put clean sheets on the bed for the guests.
[ترجمه 👑] من برای مهمانان ملافه های تمیز را روی تخت گذاشتم
|
[ترجمه ترگمان] من ملافه‌های تمیز روی تخت واسه مهمون ها گذاشتم
[ترجمه گوگل] برای مهمانان تختخواب را روی تخت گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: free from impurities or foreign particles.
مترادف: pure, unsullied
متضاد: dusty, impure, polluted
مشابه: antiseptic, clear, fresh, hygienic, sanitary, virgin, virginal

- The air is no longer clean in this area.
[ترجمه ترگمان] هوا دیگر در این منطقه تمیز نیست
[ترجمه گوگل] هوا در این منطقه تمیز نیست
[ترجمه شما] ...

واژه clean در جمله های نمونه

1. clean arcitectural lines
خطوط (و سطوح) ساده‌ی معماری

2. clean bill
برات بدون ضمیمه

3. clean it well and don't leave any rubs
خوب آن را پاک کن و خدشه‌ای باقی نگذار.

4. clean the infected surgical instruments with disinfectant
ابزار آلوده‌ی جراحی را با ماده‌ی گندزدا پاک کن.

5. clean bill of health
1- پروانه‌ی نبودن بیماری مسری 2- (عامیانه) گزارش موافق،سابقه‌ی خوب،برائت

6. clean down
کاملا تمیز کردن

7. clean house
1- خانه را نظافت کردن 2- به اوضاع سر و صورت دادن،حل و فصل کردن

8. clean out
1- خالی و سپس تمیز کردن،تخلیه کردن،مرتب و پاکیزه کردن

9. clean up
1- (پس از کثیف شدن) خوب پاک کردن،سر و صورت را صفا دادن

10. clean up after
(بریز و بپاش دیگران را) نظافت کردن

11. clean up on
(امریکا ـ خودمانی) شکست دادن،مغلوب کردن

12. clean up one's act
(عامیانه) رفتار خود را اصلاح کردن،بهتر کار کردن

13. a clean copy for the printer
نسخه‌ی پاکنو ...

مترادف clean

پاکیزه (صفت)
clean , trim , brisk , clean-limbed , neat , tidy , spruce , natty
عفیف (صفت)
clean , pure , virtuous , chaste , virgin
طاهر (صفت)
clean , chaste , clear , undefiled
تمیز (صفت)
clean , pure , spiffy , neat , tidy , dapper , prim , dinky
پاک (صفت)
good , clean , sheer , pure , naked , stark , kosher
صاف (صفت)
clean , slick , clear , explicit , plain , even , sleek , glossy , plane , flat , glabrous , smooth , silvery , flattened , limpid , serene , glace , silken , straight-line , unruffled
زلال (صفت)
clean , clear , limpid , crystal , lucid
نظیف (صفت)
clean , tidy
باطراوت (صفت)
clean , fresh , juicy
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
زدودن (فعل)
remove , wipe , clean , scrape , clear , purge , eliminate , obliterate , wipe out , scour , blot out , sweep , swab , scurf , deterge , efface , shuck
منزهکردن (فعل)
clean
تنظیف کردن (فعل)
clean , scavenge
پاک کردن (فعل)
wash , wipe , abrade , erase , clean , purify , cleanse , rub , scrape , absolve , absterge , purge , assoil , obliterate , expiate , mop , furbish , lustrate , deterge , efface , sublimate , willow , winnow , wipe up
تمیز کردن (فعل)
clean , cleanse , absterge , clear , scavenge , scrub , wisp , identify
تصفیه کردن (فعل)
settle , clean , purify , cleanse , accord , refine , clean up , filter , purge , establish , administer , administrate , rarefy , sublimate , filtrate
درست کردن (فعل)
right , clean , agree , make , adapt , address , fix , devise , trim , regulate , fettle , organize , gully , make up , weave , build , fashion , concoct , integrate , compose , indite , emend , mend , redd , straighten

معنی عبارات مرتبط با clean به فارسی

(وزنه برداری) یک ضرب
ورزش : حرکت پرس وزنه بردارى
جانورپاک یاحلال
1- پروانه ی نبودن بیماری مسری 2- (عامیانه) گزارش موافق، سابقه ی خوب، برائت، گواهی نامه بهداشت کشتی
تمیز و خوشپوش، آراسته، دارای لبه های صاف و واضح، خوش ساخت، خوش ریخت، واضح، روشن و آشکار، آسان فهم، صریح، مشخص
کاملا تمیز کردن
رشوه نگرفته
پاک، مبرا، بیگناه
پاکی، برائت
پاکی، بی الایشی
1- خانه را نظافت کردن 2- به اوضاع سر و صورت دادن، حل و فصل کردن
اراسته، پاکیزه
1- خالی و سپس تمیز کردن، تخلیه کردن، مرتب و پاکیزه کردن، 2- (خودمانی) لخت و پتی کردن، مفلس کردن
(در بیمارستان ها و آزمایشگاه های فضایی و غیره - اتاق یا محفظه ای که داخل آن صد در ص ...

معنی کلمه clean به انگلیسی

clean
• washing, removing dirt
• wash, remove dirt; wash oneself
• free from dirt; permissible, legal; smooth; simple; innocent
• cleanly; completely
• something that is clean is free from dirt and unwanted marks.
• people or animals that are clean keep themselves or their surroundings clean.
• if you clean something, you make it free from dirt and unwanted marks, for example by washing or wiping it.
• clean humour is decent and not offensive.
• if someone's reputation or record is clean, they have never done anything wrong.
• if you come clean about something that you have been keeping secret, you admit it; an informal expression.
• clean also means directly, completely or thoroughly; an informal use.
• if you clean out a cupboard or room, you clean and tidy it thoroughly.
• if you clean someone out, you take all their money; an informal use.
• if you clean up something, you clean it thoroughly.
• if you clean up after someone or something, you clean or tidy a place that they have made dirty or untidy.
clean and jerk
• basic weightlifting lift in which the weightlifter draws a barbell up against him and then pushes it up over his head in two phases
clean as a whistle
• very clean, spotless; without blame, innocent of wrongdoing
clean bill
• certificate of fitness
clean boot
• startup of a computer without loading programs into the memory
clean cut
• having a clear and distinct form; clear, well-founded
• someone who is clean-cut has a neat, tidy appearance.
clean energy
• alternative fuels, fuels which have lower emission rates than typical sources of energy
clean handed ...

clean را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین
تمیز و پاکیزه
محدثه
گویا، واضح، شفاف
Mahdis
تمیز
...
تمیز و پاکیزه
رضایی
Not dirty
sportwoman
تمیز
tinabailari
تمیز
Hoda cleaned the rooms 2 hours ago
هدی دو ساعت پیش اتاق را تمیز کرد 💒💒
مهشید آزادروح
Thorough, Complete
nargess
تمیز ،شفاف و...
هر زبانی یهودی معنی مختلف داره
Pouya
ضدعفونی کردن
💗 Amy 💗
تمیز ، پاکیزه ، مرتب 😊💖
معصومه ع
کامل، بی نقص، بدون لک
در مذهب (حلال)
سولماز
كاملا
I had clean forgotten that
من كاملا فراموش كرده بودم ش
tinabailari
تمیز کردن ( فعل )
Sara cleaned the house last week
سارا خانه را هفته پیش تمیز کرد ↙️↙️
زهرا
در حساربسی به معنی مقبول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی clean

کلمه : clean
املای فارسی : کلین
اشتباه تایپی : زمثشد
عکس clean : در گوگل

آیا معنی clean مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )