برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

cannot be overemphasized

cannot be overemphasized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا آقاشاهی
بسیار با اهمیت
اهمیت غیرقابل توصیف
If you say that something cannot be overemphasized, you are emphasizing that you think it is very important.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cannot be overemphasized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )