برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1394 100 1

callosity

/kæˈlɒsɪti/ /kæˈlɒsɪti/

معنی: سخت شدن یا پینه کردن پوست
معانی دیگر: (پزشکی) پینه زدگی، سفت و دردناک شدن پوست، آژخ زدگی، آزح زدگی، چغرزدگی، (در گیاهان) قلمبه شدگی پوست، گره، کالوس، گیاه آژخ

بررسی کلمه callosity

اسم ( noun )
حالات: callosities
(1) تعریف: a hardened or thickened part, as on a plant or on the skin; callus.

(2) تعریف: a condition of being hardened or thickened.

واژه callosity در جمله های نمونه

1. However, amorous always be hurt by callosity, ideal is not an illusion all.
[ترجمه ترگمان]با این حال، عاشق‌پیشه همیشه از callosity رنجیده است، کمال مطلوب همه چیز نیست
[ترجمه گوگل]با این حال، عاشقانه همیشه از معاشرت صدمه دیده، ایده آل همه توهم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chan Kwok-Shing's index finger touched callosity said with a smile.
[ترجمه ترگمان]انگشت اشاره چان Kwok - Shing با لبخند گفت
[ترجمه گوگل]چن کووک-شینگ انگشت اشاره خود را با لبخند گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Seismic callosity, love immensity greatly, hope this vivid kinetic energy helps the people of disaster area.
[ترجمه ترگمان]callosity، که عشق عظیم را به شدت دوست می‌دارد، امید دارد که این انرژی جنبشی سریع به مردم منطقه فاجعه کمک کند
[ترجمه گوگل]زلزله لرزه ای، عظمت عشق، به امید این انرژی جنبشی زنده، به مردم منطقه فاجعه کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If calcaneal, sole grows a callosity to let you have bitter taste, first elaborate clip becomes warped the dry skin that come out.
...

مترادف callosity

سخت شدن یا پینه کردن پوست (اسم)
callosity

معنی کلمه callosity به انگلیسی

callosity
• hardened area of skin; hardness of heart, insensitivity

callosity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
کالوزیته به معنی پینه میباشد که بیشتر در دستها که بدون پوشش یا دستکش در مشاغل سختی که در ان از دستها زیاد استفاده میشود ایجاد میگردد، مانند دست کارگران در امور ساختمان سازی. در انقلاب به اصطلاح کبیر فرانسه به دست افراد نگاه میکردند اگر دستها دارای لطا فت و فاقد پینه بود گردن فرد را به گیوتین میسپردند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی callosity
کلمه : callosity
املای فارسی : کللسیتی
اشتباه تایپی : زشممخسهفغ
عکس callosity : در گوگل

آیا معنی callosity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )