برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Current crescent

معنی Current crescent در دیکشنری تخصصی

Current crescent
[زمین شناسی] هلال جریانی الف) یک پشته گرد شده u شکل یا نیمه دایره ای کوچک، که به سمت بالای جریان محدب است، و معمولاً دارای یک فرورفتگی در مرکز است و بر روی سطح گلی، توسط عمل جریان ها ایجاد می شود (پیبادی 1947). ب) یک قالب قاشقی نعل اسبی شکل که در سمت رو به بالای جریان یک مانع سنگریزه ای، صدفی یا سایر موانع حفر گردیده است. مترادف: قالب قاشقی نعل اسبی، قالب هلالی، حفر هلالی.

Current crescent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Current crescent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )