برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

Credit Note

/ˈkredətnoʊt/ /ˈkredɪtnəʊt/

یادداشت دریافت

واژه Credit Note در جمله های نمونه

1. Credit notes can be exchanged before they mature but this does involve the deduction of a premium.
[ترجمه ترگمان]کارت‌های اعتباری را می توان قبل از بلوغ مبادله کرد، اما این شامل کسر یک حق بیمه است
[ترجمه گوگل]یادداشت های اعتباری می تواند قبل از اینکه آنها را کامل کند رد و بدل می شود، اما این شامل کسر حق بیمه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The credit note is entered in the customer's returns outwards book and in turn posted to the suppliers' ledger accounts.
[ترجمه ترگمان]این یادداشت اعتباری در بازگشت مشتری به سمت کتاب به بیرون وارد می‌شود و به نوبه خود به حساب تامین کنندگان پست می‌شود
[ترجمه گوگل]یادداشت اعتباری در کتاب بازپرداخت مشتری خارج شده و به نوبه خود به حسابهای دفترداران تامین کننده ارسال شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On 5 September a credit note No. 19 was received from A. Creditor in respect of damaged goods valued £ 00 returned by the hotel.
[ترجمه ترگمان]در ۵ سپتامبر یک یادداشت اعتباری شماره ۱۹ از A دریافت شد با احترام به کالاهای صدمه‌دیده به ارزش ۰۰ پوند از سوی هتل برگشت
[ترجمه گوگل]در تاریخ 5 سپتامبر یک یادداشت اعتباری 19 از A Creditor در رابطه با کالاهای آسیب دیده به ارزش £ 00 بازگشتی از هتل دریافت شد
[ترجمه شما] ...

معنی Credit Note در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اعلامیه بستانکار

معنی کلمه Credit Note به انگلیسی

credit note
• document showing amount of credit extended to an individual
• a credit note is a piece of paper that a shop gives you when you return goods that you have bought from them, for example because they are faulty. it states that you are entitled to have goods of the same value without paying for them.

Credit Note را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Majid
یادداشت اعتباری(برگه ای که نشان می دهد یک محصولی رو طلب دارند !دارندگان آن!)✨✨

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی credit note
کلمه : credit note
املای فارسی : کردیت نت
اشتباه تایپی : زقثیهف دخفث
عکس credit note : در گوگل

آیا معنی Credit Note مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )